Zebrania zarządu 2024

W sezonie 2024 zebrania zarządu MZKol zaplanowane są w następujące dni:

  • 22 stycznia
  • 25 marca
  • 20 maja + Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów MZKol (I termin godz. 16.00, II termin godz. 16.15)
  • 22 lipca
  • 23 września
  • 18 listopada
  • 16 grudnia

Oraz w październiku dla ukonstytuowania się nowego Zarządu do 14 dni po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym.