Licencje

Wniosek o licencję na rok 2024 – zawodnik, osoba towarzysząca (link do pdf ze strony PZKol, wzór taki sam jak w latach ubiegłych)

Tryb wydawania licencji przez Małopolski Związek Kolarski

Regionalny Związek Kolarski wydaje następujące licencje (opłata na konto

Małopolskiego Zwiazku Kolarskiego Nr 17 8591 0007 0021 0048 0235 0001):

A)    Opłaty za licencje zawodników:

 • junior, juniorka – ur. 2006 – 2007 – 80 zł
 • junior młodszy, juniorka młodsza – ur. 2008 – 2009 – 40 zł
 • młodzik, młodziczka – ur. 2010 – 2011 – 30 zł
 • Masters – urodzeni 1994 i starsi 150 zł
 • żak, żakini – ur. 2012 i młodsi – 20 zł
 • Cyklosport – 150 zł

B)    Opłaty za licencje osób towarzyszących w imprezach krajowych:

 • Trener, instruktor, masażysta, mechanik i inne – 120 zł
 • Sędzia regionalny (nie komisarz PZKol) – 100 zł 

W przypadku wydawania licencji pilne (mniej niż 7 dni) opłata jest powiększona o 50 %.

Opłata za wydanie duplikatu wynosi 50 %.

Następujące dokumenty należy wysłać na adres e-mail: licencje@mzkol.pl:

1.   zawodnik:

 • wypełniony oryginał wniosku o wydanie licencji na bieżący rok, potwierdzony przez klub i podpisany przez wnioskodawcę oraz rodzica lub osobę uprawnioną. Każda strona wniosku musi być podpisana przez wnioskodawcę (zawodnika). Niestowarzyszeni składają wniosek bez potwierdzenia klubu;
 • zdjęcie legitymacyjne (wysłać również na adres e-mail: licencje@mzkol.pl)
 • kopię (ksero) polisy ubezpieczeniowej NN I OC
 • ksero dowodu wpłaty za licencję na konto MZKol
 • potwierdzenie badania lekarskiego; stwierdzenie zdolności do uprawiania sportu kolarskiego – w przypadku wydawania licencji po raz pierwszy.

2.   osoba towarzysząca:

 • wypełniony wniosek o wydanie licencji dla osoby towarzyszącej na bieżący rok;
 • zdjęcie legitymacyjne (wysłać na adres e-mail: licencje@mzkol.pl)
 • ksero dowodu wpłaty za licencję na konto MZKol.

Tryb wydawania licencji przez Polski Związek Kolarski

Opłata za te licencje na konto PZKOL !!!

Opłaty za licencje wynoszą:

 • Elita Mężczyźni – 150 zł
 • Elita Kobiety i U-23 Mężczyźni i Kobiety – 100 zł
 • Sędziowie Komisarze PZKol – 150 zł
 • Zawodnicy i osoby towarzyszące grup UCI – patrz strona www.pzkol.pl

Dokumenty takie same jak powyżej należy wysłać na adres: licencje@pzkol.pl, a kopię wniosku na adres: marek.kosicki@mzkol.pl celem potwierdzenia wniosku przez Okręg.