Mistrzostwa Małopolski

Tytuły Mistrzów Małopolski w roku 2023 będą przyznawane w następujących dyscyplinach, konkurencjach i kategoriach:

1.1.  
   Kolarstwo szosowe

Start wspólny i jazda na czas – M(E+O), J, Jm, Mł, K(E+J), Kjm, Kmł, żak, żakini, Masters I (30-39), Masters II (40-49 lat ), Masters III (50 i więcej lat). Lata liczy się rocznikowo.

Na własne życzenie zawodnik Masters może startować i być klasyfikowany w szosowych MM w kat. Elita (start wspólny i na czas).  

1.2. Kolarstwo górskie MTB Cross Country

 E, O, J, Jm, Mł, KE, Kj, KJm, Kmł, żak, żakini, Masters I (30-39 lat) Masters II (40-49 lat), Masters III (50-59 lat), Masters IV (60 lat i więcej). Lata liczy się rocznikowo.

1.3.     Kolarstwo przełajowe

Obowiązują wszystkie postanowienia jak art. 1.2 Kolarstwo górskie MTB XC

1.4.     Zjazd

DH – E, J, K, Masters

Na własne życzenie zawodnik Masters może startować i być klasyfikowany w szosowych MM w kat. Elita

1.5.     Maraton

E, J, K, Masters 

Na własne życzenie zawodnik Masters może startować i być klasyfikowany w szosowych MM w kat. Elita

1.6.     Trial

E 20”, E 26”, Junior, Beniamin, Minime, K Open

2.      Przepisy ogólne.

2.1 Zawodnicy biorący udział w klasyfikacji Mistrzostw Małopolski muszą posiadać licencję klubu zarejestrowanego w MZKol lub licencję zawodnika niezrzeszonego wydaną przez MZKol.