Zebrania zarządu w 2021

11 października, 15 listopada, 20 grudnia – godz. 17 w Biurze Związku.