Kalendarz Imprez 2022

Przedstawiamy pierwszą roboczą wersję kalendarza na rok 2022. Prosimy organizatorów o korektę terminów, zgłaszanie do kalendarza nowych imprez i kasację nie przewidzianych do organizacji w roku 2022. mail: marek.kosicki@mzkol.pl