Regulamin 2023

Regulamin współzawodnictwa klubów Małopolskiego Związku Kolarskiego na rok 2023 o Puchar Redakcji Sportowej TVP 3 Kraków

1.W klasyfikacji Małopolskiego Związku Kolarskiego biorą udział zawodnicy posiadający licencję wystawioną na klub zarejestrowany w MZKol z opłaconą składką członkowską za rok 2023.

2.Współzawodnictwo prowadzi się w 6 dyscyplinach kolarstwa w następujących kategoriach:

Szosa  

 • Elita Mężczyzn / Elita Kobiet
 • U23 Mężczyzn / U23 Kobiet
 • Junior / Juniorka
 • Junior Młodszy / Juniorka Młodsza
 • Młodzik / Młodziczka
 • Żak / Żakini
 • Masters (30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 i więcej lat, Kobiety 30 i więcej lat)
 • Klasyfikacja klubowa generalna (Wspólna dla kategorii od Młodzika do Elity)
 • Klasyfikacja klubowa masters

Do klasyfikacji szosowej liczą się punkty zdobyte w imprezach nie mistrzowskich ujętych w wykazie wyścigów punktowanych zatwierdzonych przez Zarząd MZKol na 2023 r, gdzie punktuje 15 zawodników z Małopolski, przy czym zawodnikowi wybiera się 5 najlepszych startów. Dodatkowo liczą się punkty z Mistrzostw Małopolski, gdzie punktuje 20 zawodników z Małopolski. W wyścigach wieloetapowych punkty liczy się tylko za klasyfikację generalną jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

Dodatkowo doliczane są punkty z klasyfikacji generalnej PZKol.

W kategorii młodzików dolicza się punkty za wyścig finałowy Mini Tour de Pologne, na zasadach pkt 3 wg tabeli 1, jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

W kategorii młodzików w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików punktuje się zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 (jak dla Mistrzostw Małopolski).

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej lepsze miejsce zajmie zawodnik, który jest wyżej sklasyfikowany w Mistrzostwach Małopolski ze wspólnego startu  w pierwszej kolejności, a na czas w drugiej.

MTB  

 • Elita Mężczyzn / Elita Kobiet
 • U23 Mężczyzn / U23 Kobiet
 • Junior / Juniorka
 • Junior Młodszy / Juniorka Młodsza
 • Młodzik / Młodziczka
 • Żak / Żakini
 • Masters (30-39 lat, 40-49 lat, 50-59 lat, 60 i więcej lat, Kobiety 30 i więcej lat)
 • Klasyfikacja klubowa generalna (Wspólna dla kategorii od Młodzika do Elity)
 • Klasyfikacja klubowa masters

Do klasyfikacji MTB zalicza się 5 najlepszych startów ujętych w wykazie MZKol (oznaczone w kalendarzu symbolem 🏆), w tym jeden przełaj.

Dodatkowo liczą się:
– Mistrzostwa Małopolski MTB cross country
– Mistrzostwa Małopolski przełajowe
– Mistrzostwa Polski MTB cross country (dla juniora młodszego finał OOM)*
– Punkty z klasyfikacji generalnej Pucharu Polski cross country

W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej lepsze miejsce zajmie zawodnik, który jest wyżej sklasyfikowany w Mistrzostwach Małopolski w wyścigu cross country, w pierwszej kolejności, a drugiej w przełajach.

BMX*  

Pumptrack*  

Trial*  

Zjazd*  

 *Klasyfikację Zjazdu, Trialu, BMX i Pumptrack liczy się jako wyciąg z klasyfikacji PZKol zawodników klubów zarejestrowanych w MZKol.

3. Zasady punktowania wyścigów szosowych i mtb do challenge’u MZKol

Tabela nr 1

LpRodzaj wyścigu1234567891011121314151617181920
1Wyścigi z kalendarza MZKol1210876543322111100000
2Mistrzostwa Małopolski24201614121087654332221111

Przykład: Zawodnik zajmuje w wyścigu 3 miejsce, ale jest pierwszy z Małopolski więc otrzymuje 12pkt.

Do klasyfikacji mogą być punktowane inne wyścigi zgłoszone w trakcie sezonu przez organizatorów pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd MZKol i umieszczenia w Kalendarzu Imprez MZKol.

Aktualne wyścigi zaliczane do Challenge’u oznaczone są w kalendarzu imprez symbolem 🏆

4. Jeżeli zawodnik startował w reprezentacji Kadry Polski w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub Pucharze Świata, a w tym samym czasie były rozgrywane Mistrzostwa Małopolski w tej samej dyscyplinie kolarstwa, to dolicza się temu zawodnikowi 12 pkt do klasyfikacji MZKol.

5.W przypadku startu zawodników w kategoriach łączonych do klasyfikacji MZKol kategorie będą rozdzielane, np. młodziczka jadąc w wyścigu razem z juniorką młodszą zajęła 3 miejsce, ale jest pierwsza z młodziczek to do klasyfikacji młodziczek zalicza się jej punkty za pierwsze miejsce, dotyczy to również kategorii masters.

6. Klasyfikacja klubowa w poszczególnych kategoriach wiekowych (na przykład juniorów), jest sumą punktów z klasyfikacji indywidualnej, zdobytych przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników danego klubu .

7.W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie sezonu zawodnikowi zlicza się łączną ilość punktów zdobytą w barwach obu klubów, natomiast do klasyfikacji klubowej punkty zdobyte do momentu zmiany barw klubowych zalicza się pierwszemu klubowi, a po zmianie drugiemu klubowi.

Do klasyfikacji generalnej (określonej w punkcie 10) zawodnikowi rozdziela się punkty według  tabeli nr 2 po połowie dla pierwszego i drugiego klubu.

8. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji klubowej lepsze miejsce zajmie klub, którego zawodnik jest sklasyfikowany wyżej w klasyfikacji indywidualnej.

9.Klasyfikacja generalna klubowa dla kolarstwa szosowego i mtb jest sumą punktów z poszczególnych kategorii wiekowych: – żak, żakini
– młodzik, młodziczka
– junior młodszy, juniorka młodsza
– junior, juniorka
– poniżej 23 lat – orlik mężczyźni i kobiety
– elita mężczyźni i elita kobiety

liczonych zgodnie z tabelą 2, zdobytych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej kategorii.

Tabela nr 2: punktacja do klasyfikacji generalnej klubowej

Zajęte miejsce1234567891011121314dalsze
Ilość punktujących zawodników 10 lub więcej15129765432111111
Ilość punktujących zawodników mniej niż 101087654321

Dla konkurencji: zjazd, bmx, pumptrack, trial klasyfikacja generalna klubowa to suma punktów uzyskana przez wszystkich zawodników w klubu w klasyfikacji PZKol.

10.W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej kluby zostają sklasyfikowane na tej samej pozycji, a następne miejsce pomija się.

Przykład: dwa kluby zdobyły największą ilość punktów, po 80 pkt, to obydwa kluby zdobywają pierwsze miejsce, a drugie jest pominięte. Kolejny klub co do ilości zdobytych punktów otrzyma trzecie miejsce.

11. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu jest wyłącznie upoważniony Prezes MZKol po zaciągnięciu opinii zainteresowanych Klubów i Zarządu MZKol.