Regulamin

Regulamin współzawodnictwa klubów Małopolskiego Związku Kolarskiego na rok 2023 o Puchar Redakcji Sportowej TVP 3 Kraków

1.W klasyfikacji Małopolskiego Związku Kolarskiego biorą udział zawodnicy posiadający licencję wystawioną na klub zarejestrowany w MZKol z opłaconą składką członkowską za rok 2023.

2.Współzawodnictwo prowadzi się w 6 dyscyplinach kolarstwa w następujących kategoriach:

– Szosa  –  M [E, O, J, JMł, Mł, Żak], K [E, J, JMł, Mł, Żakini, Masters kat. 30-49 lat, kat. 50 lat i powyżej]

– MTB – M [E, O, J, JMł, Mł], K[E, O, J, JMł, Mł, żak, żakini, Masters [kat. 30-39 lat, kat 40-49 lat, 50-59 lat, kat. 60 lat i powyżej]

      – Pumptrack

      – Trial rowerowy

      – Zjazd – M [E, J], K [E, J]

      – BMX 

      3.Do klasyfikacji liczą się punkty zdobyte w wyścigach nie mistrzowskich ujętych w wykazie wyścigów punktowanych zatwierdzonych przez Zarząd MZKol na 2023 r, gdzie punktuje 15 zawodników z Małopolski, przy czym zawodnikowi wybiera się 5 najlepszych startów. Dodatkowo liczą się punkty z Mistrzostw Małopolski, gdzie punktuje 20 zawodników z Małopolski. W wyścigach wieloetapowych punkty liczy się tylko za klasyfikację generalną jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

Do klasyfikacji MTB do 5 najlepszych startów ujętych w wykazie MZKol zalicza się maksymalnie jeden przełaj. Dodatkowo liczą się Mistrzostwa Małopolski MTB wyścig terenowy i Mistrzostwa Małopolski przełajowe.

      Punkty nalicza się według tabeli 1.

Tabela nr 1

LpRodzaj wyścigu1234567891011121314151617181920
1Wyścigi z kalendarza MZKol1210876543322111100000
2Mistrzostwa Małopolski24201614121087654332221111

Przykład: Zawodnik zajmuje w wyścigu 3 miejsce, ale jest pierwszy z Małopolski więc otrzymuje 12pkt.

Do klasyfikacji mogą być punktowane inne wyścigi zgłoszone w trakcie sezonu przez organizatorów pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd MZKol i umieszczenia w Kalendarzu Imprez MZKol.

4. Klasyfikację Zjazd i BMX liczy się jako wyciąg z klasyfikacji  PZKol zawodników klubów zarejestrowanych w MZKol.

5. Jeżeli zawodnik startował w reprezentacji Kadry Polski w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub Pucharze Świata, a w tym samym czasie były rozgrywane Mistrzostwa Małopolski w tej samej dyscyplinie kolarstwa, to dolicza się temu zawodnikowi 12 pkt do klasyfikacji MZKol.

6. Do klasyfikacji MZKol dolicza się punkty z klasyfikacji PZKol za dany rok za wyjątkiem wszystkich kategorii masters. Jeśli nie ma w danej dyscyplinie klasyfikacji PZKol, zalicza się punkty z Pucharu Polski.

W przypadku klasyfikacji MTB dolicza się tylko punkty z klasyfikacji PZKol w MTB /bez przełaju/.

W kategorii młodzików dolicza się punkty za wyścig finałowy Mini Tour de Pologne, na zasadach pkt 3 wg tabeli 1, jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

W kategorii młodzików w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików punktuje się zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 / jak dla Mistrzostw Małopolski/.

Do klasyfikacji w kategorii Masters dolicza się punkty z Mistrzostw Polski masterów i Mistrzostw Świata zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 /jak dla Mistrzostw Małopolski/, przy czym zawodnik otrzymuje punkty za miejsce jakie rzeczywiście zajął zgodne z komunikatem z Mistrzostw, pod warunkiem dostarczenia wyników przez zainteresowanych, do osoby prowadzącej daną klasyfikację.

7.W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej lepsze miejsce zajmie zawodnik, który jest wyżej sklasyfikowany w Mistrzostwach Małopolski ze wspólnego startu  w pierwszej kolejności, a na czas w drugiej, w MTB w wyścigu terenowym  w pierwszej kolejności, a drugiej w przełajach.

8.W przypadku startu zawodników w kategoriach łączonych do klasyfikacji MZKol kategorie będą rozdzielane, np. młodziczka jadąc w wyścigu razem z juniorką młodsza zajęła 3 miejsce, ale jest pierwsza z młodziczek to do klasyfikacji młodziczek zalicza się jej punkty za pierwsze miejsce, dotyczy to również kategorii masters.

9.Klasyfikacja klubowa w poszczególnych kategoriach wiekowych ( na przykład juniorów), jest sumą punktów z klasyfikacji indywidualnej, zdobytych przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników danego klubu .

10.W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie sezonu zawodnikowi zlicza się łączną ilość punktów zdobytą w barwach obu klubów, natomiast do klasyfikacji klubowej punkty zdobyte do momentu zmiany barw klubowych zalicza się pierwszemu klubowi, a po zmianie drugiemu klubowi.

Do klasyfikacji generalnej (określonej w punkcie 10) zawodnikowi rozdziela się punkty według  tabeli nr 2 po połowie dla pierwszego i drugiego klubu.

11. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji klubowej lepsze miejsce zajmie klub, którego zawodnik jest sklasyfikowany wyżej w klasyfikacji indywidualnej.

12.Klasyfikacja generalna klubowa jest sumą punktów z poszczególnych kategorii wiekowych /młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, poniżej 23 lat – orlik mężczyźni, elita mężczyźni, elita kobiety/  liczonych zgodnie z tabelą 2, zdobytych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej kategorii.

Tabela nr 2

Zajęte miejsce1234567891011121314dalsze
Ilość punktujących zawodników 10 lub więcej15129765432111111
Ilość punktujących zawodników mniej niż 101087654321

13.W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej kluby zostają sklasyfikowane na tej samej pozycji, a następne miejsce pomija się.

Przykład: dwa kluby zdobyły największą ilość punktów, po 80 pkt, to obydwa kluby zdobywają pierwsze miejsce, a drugie jest pominięte. Kolejny klub co do ilości zdobytych punktów otrzyma trzecie miejsce.

14. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu jest wyłącznie upoważniony Prezes MZKol po zaciągnięciu opinii zainteresowanych Klubów i Zarządu MZKol.