Opłacamy składki 2023

Przypominamy o opłacaniu składek członkowskich za kończący się rok 2023.
Zwracamy uwagę na art. 19 Statutu MZKol, że prawo do mandatu na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze w roku 2024 będą miały tylko kluby z opłacanymi składkami na koniec roku 2023.