Kurs dla sędziów kolarskich

Kolegium Sędziów Małopolskiego Związku Kolarskiego organizuje w Krakowie w dniach 4-5 lutego 2023 roku kurs dla kandydatów na sędziów kolarskich i kurs doszkoleniowy dla
sędziów klasy S.

Koszt kursu 50 PLN.
Zapisy i bliższe informacje u Przewodniczącego Kolegium Sędziów MZKol, Jerzego Klinika
e-mail: klinik@agh.edu.pl tel. 605 123 573