Zgłoszenia do wojewódzkiej kadry młodzików

Do 8.12.2022 prosimy o zgłoszenia do wojewódzkiej kadry młodzików i młodziczek. We wniosku należy podać: imię i nazwisko zawodnika lub zawodniczki, ksero karty zdrowia, rok urodzenia oraz oświadczenie RODO.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do:
Zbigniew Klęk, bklek@op.pl, tel. 507 060 520