Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze MZKol

Zgodnie z art. 21 pkt 2 Statutu Związku, Zarząd MZKol zwołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2021 w lokalu MZKol na dzień 19 września 2022 na godz. 16.00 w I terminie i godz. 16.15 w II terminie.

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem Związku, delegatami na to zebranie są ci sami delegaci co na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze w roku 2021.