Zebrania zarządu MZKol w sezonie 2022

24 stycznia, 21 marca, 23 maja, 18 lipca, 19 września, 21 listopada, 19 grudnia.