Zgłoszenia do kadry młodzików

Prosimy kluby o zgłaszanie młodzkiów do Kadry Wojewódzkiej.Termin 15 grudnia do Zbigniewa Klęka: mail: bklek@op.pl, tel. 507 060 520.