Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022

Zgodnie z art 21 Statutu Związku zwołuje się Walne Zebranie Sprawozdawcze MZKol za rok 2022 na dzień 19 czerwca 2023 na godz 15.45 w I terminie i 16.00 w II terminie w lokalu MZKol w Krakowie, Os. Zielone 25.