KOLARSTWO
SZOSOWE
KOLARSTWO
GÓRSKIE
KOLARSTWO
PRZEŁAJOWE
 
BMX
 
TRIAL
Login:
Hasło:
Zgubiłeś hasło?
Imię:
Adres e-mail:
 
www.mzkol.pl->sędziowie->komunikaty kolegium sędziów
 
Coroczne zebranie sdziw kolarskich MZKol

W niedziel 19 marca 2017 roku w sali Konferencyjnej Firmy Emergency 24 w Krakowie odbyo si zebranie sprawozdawczo-wyborcze sdziw MZKol. W trakcie spotkania Prezes MZKol p. Marek Kosicki wrczy : dyplomy od ustpujcego Zarzdu MZKol dla wyrniajcych si Sdziw w kadencji 2013 -2016.  Odznaczenie za  Zasugi dia Kolarstwa Polskiego PZKol otrzymali: Leszek Ignasiak, Leszek Mucha i Stanisaw Pitek oraz nieobecni Wiesaw Dziudziel i Jarosaw Golonka. Przewodniczcy Kolegium Sdziw Jerzy Klinik podsumowa dziaalno kolegium w kadencji 2013-2016. Nastpnie dokonano wyboru Kolegium Sdziw MZKol na lata 2017-2020 w skadzie:

Przewodniczcy: Jerzy Klinik

Zastpca: Bogdan Koraszewski

Sekretarz: Wadysaw Bednarz

Czonkowie: Krzysztof Dymek

Norbert Polek

W czci informacyjno-szkoleniowej zebrania przedstawiono wiadomoci z oglnopolskiego spotkania sdziw w Pruszkowie oraz zmiany w przepisach sportowych na rok 2017. Dodatkowo omwiono aktualne zasady obsad sdziowskich.

Spotkanie zakoczono egzaminem sdziowskim w ramach, ktrego nadano nastpujce klasy sdziowskie:

Bartomiej Buchta Sdzia Okrgowy szosa, mtb, przeaj

Pawe Schubert Kandydat mtb

Jan Garga Kandydat mtb

W zebraniu uczestniczyo 23 sdziw oraz kandydatw.

 

Tomasz Cichy (2017-03-21 10:03:08)
Nowe ragulaminy

Na stron zostay wprowadzone nowe regulaminy: Mistrzostw Maopolski i Challange'u 2016 o Puchar edakcji Sportowej TV Kraków.

Agata Gibek (2016-02-25 23:02:37)
Coroczne zebranie sdziw MZKol

Kolegium Sdziów MZKol uprzejmie zaprasza na coroczne zebranie sdziów kolarskich MZKol, które odbdzie si w dniu 20 marca 2016 roku (niedziela) o godz. 10.30 w sali Konferencyjnej Firmy Emergency24 biurowiec SUPPON w Krakowie ul. Albatrosów 12B (Nowy Paszów - Rybitwy). Mona dojecha autobusem 158 do przystanku Jeowa.

Po zebraniu odbdzie si egzamin na klas S i O (min. 2 lata stau w klasie S).
Kandydaci na sdziów bd mogli zda egzamin teoretyczny.
Obowizuj przepisy sportowe PZKol dostpne na stronie internetowej www.kspzkol.pl
Cz. 1 Ogólne zasady organizacji sportu kolarskiego
Cz. 12 Dyscyplina i procedury postpowania
oraz wybrane:
cz. II Szosa
cz. IV MTB
cz. V Wycigi przeajowe.
Po zdaniu egzaminu trzeba przesdziowa i uzyska pozytywn ocen od sdziów gównych min. 5 zawodów aby otrzyma licencj sdziowsk.
Sdziów pragncych zdawa na klas O i Kandydatów prosz o wczeniejsze powiadomienie e-mailem (klinik@agh.edu.pl).
Prosz o potwierdzenie udziau w spotkaniu.

Agata Gibek (2016-02-25 22:02:57)
Wydruk przepisw sportowych

Istnieje moliwo zakupienia wydrukowanych w drukarni przepisów, wg poniszej informacji:

!! TERMIN ZAMAWIANIA: 14.02.2016 !!

Wydruk przepisów - specyfikacja:
- Zeszyty formatu A5
- Drukowany dwustronnie
- Kolorowa i grubsza okadka
- Czarno-biaa zawarto
- Przepisy obowizujce w 2016 roku

- Zeszyty bd do odbioru na zebraniu Komisarzy w Pruszkowie lub u przewodniczcych Regionalnych Kolegium Sdziów po w/w zebraniu.

!! CENA 10,00 PLN/JEDEN ZESZYT !!

PATNO:
!! na zebraniu Komisarzy w Pruszkowie !! (zeszyty bd przekazywane po waciwym rozliczeniu !!)

!! zamówienia tylko i wycznie poprzez poniszy formularz !!

 http://goo.gl/forms/FLBPiucrpO

Tomasz Cichy (2016-01-19 13:01:10)
KOLARSTWO SZOSOWE:: KOLARSTWO GÓRSKIE:: KOLARSTWO PRZEŁAJOWE:: BMX:: TRIAL:: KONTAKT
Powered by TCSOFT © All right reserved MZKOL ® 2019 - MAOPOLSKI ZWIZEK KOLARSKI Liczba wyswietlen: 6981