KOLARSTWO
SZOSOWE
KOLARSTWO
GÓRSKIE
KOLARSTWO
PRZEŁAJOWE
 
BMX
 
TRIAL
Login:
Hasło:
Zgubiłeś hasło?
Imię:
Adres e-mail:
 
www.mzkol.pl->challenge->regulamin

REGULAMIN CHALLENGU SPORTOWEGO MZKOL

                                                    o Puchar Redakcji Sportowej TV Kraków

 

1.W klasyfikacji Małopolskiego Związku Kolarskiego biorą udział zawodnicy posiadający licencję wystawioną na klub zarejestrowany w MZKol.

Zawodnicy klubów, którzy zapłacą składkę członkowską do MZKol za bieżacy rok  po dniu 30.04 będą klasyfikowani od daty wpłaty składki członkowskiej.

2.Współzawodnictwo prowadzi się w 6 dyscyplinach kolarstwa w następujących kategoriach:

-MTB + przełaj: Mężczyźni [E,O,J,JMł,Mł], Kobiety [E,J,JMł,Mł], Masters I (30-39 lat), Masters II (40-49 lat), Masters III (50 i więcej lat)

-Szosa:  Mężczyźni [E,O,J,JMł,Mł], Kobiety [E,J,JMł,Mł], Masters I (30-49 lat), Masters II (50 i więcej lat) 

-Tor:   Mężczyźni  [E,O,J,JMł,Mł], K [E,J,JMł]

-Trial rowerowy: M ężczyźni [E,J,JMł,Mł], Kobiety Open

-Zjazd: Mężczyźni [E,J,Masters], Kobiety [E,J]

-BMX: Mężczyźni [E,J,JMł, Mł}, Kobiety Open

3.Do klasyfikacji liczą się punkty zdobyte w wyścigach nie mistrzowskich ujętych w kalendarzu MZKol gdzie punktuje 15 zawodników z Małopolski, przy czym zawodnikowi wybiera się 4 najlepsze starty. Dodatkowo liczą się punkty z Mistrzostw Małopolski, gdzie punktuje 20 zawodników z Małopolski. W wyścigach wieloetapowych punkty liczy się tylko za klasyfikację generalną jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

Do klasyfikacji MTB do 4 najlepszych startów ujętych w kalendarzu MZKol zalicza się maksymalnie jeden przełaj. Dodatkowo liczą się Mistrzostwa Małopolski MTB wyścig terenowy i Mistrzostwa Małopolski przełajowe.

Punkty nalicza się według tabeli 1.

Tabela nr 1

Lp

Rodzaj wyścigu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Wyścigi z kalendarza MZKol

12

10

8

7

6

5

4

3

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

Mistrzostwa Małopolski

24

20

16

14

12

10

8

7

6

5

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

Przykład: Zawodnik zajmuje w wyścigu 3 miejsce, ale jest pierwszy z Małopolski więc otrzymuje 12pkt.

Do klasyfikacji mogą być punktowane inne wyścigi niż podane w “Wykazie” zgłoszone w trakcie sezonu przez organizatorów, pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd MZKol.

4. Klasyfikacja Zjazd DH I BMX stanowi wyciąg z Klasyfikacji PZKol uwzględniający tylko zawodników z klubów Małopolski.

5. Jeżeli zawodnik startował w reprezentacji Kadry Polski w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub Pucharze Świata, a w tym samym czasie były rozgrywane Mistrzostwa Małopolski w tej samej dyscyplinie kolarstwa, to dolicza się temu zawodnikowi 12 pkt do klasyfikacji MZKol.

6. Do klasyfikacji MZKol dolicza się punkty z klasyfikacji PZKol za dany rok, za wyjątkiem wszystkich kategorii masters.

W przypadku klasyfikacji MTB dolicza się tylko punkty z klasyfikacji PZKol w MTB /bez przełaju/.

Do klasyfikacji MTB dolicza się punkty za Mistrzostwa Polski w Przełajach zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 /jak dla Mistrzostw Małopolski/, przy czym zawodnik otrzymuje punkty za miejsce jakie rzeczywiście zajął zgodne z komunikatem z Mistrzostw Polski.

W kategorii młodzików dolicza się punkty za jeden wyścig Pucharu Nadziei Olimpijskich, zatwierdzony przez Zarząd MZKol, na zasadach pkt 3 wg tabeli 1, jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

Do klasyfikacji w kategorii masters dolicza się punkty z Mistrzostw Polski masterów i Mistrzostw świata zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 /jak dla Mistrzostw Małopolski/, przy czym zawodnik otrzymuje punkty za miejsce jakie rzeczywiście zajął zgodne z komunikatem z Mistrzostw, pod warunkiem dostarczenia wyników przez zainteresowanych do osoby prowadzącej daną klasyfikację.

7.W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej lepsze miejsce zajmie zawodnik, który jest wyżej sklasyfikowany w Mistrzostwach Małopolski ze wspólnego startu  w pierwszej kolejności, a na czas w drugiej, w MTB w wyścigu terenowym  w pierwszej kolejności, a drugiej w przełajach.

8.W przypadku startu zawodników w kategoriach łączonych do klasyfikacji MZKol kategorie będą rozdzielane, np. młodziczka jadąc w wyścigu razem z juniorką młodsza zajęła 3 miejsce, ale jest pierwsza z młodziczek to do klasyfikacji młodziczek zalicza się jej punkty za pierwsze miejsce, dotyczy to również kategorii masters.

9.Klasyfikacja klubowa w poszczególnych kategoriach wiekowych ( na przykład juniorów), jest sumą punktów z klasyfikacji indywidualnej, zdobytych przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników danego klubu .

10.W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie sezonu zawodnikowi zlicza się łączną ilość punktów zdobytą w barwach obu klubów, natomiast do klasyfikacji klubowej punkty zdobyte do momentu zmiany barw klubowych zalicza się pierwszemu klubowi, a po zmianie drugiemu klubowi.

Do klasyfikacji generalnej (określonej w punkcie 10) zawodnikowi rozdziela się punkty według  tabeli nr 2 po połowie dla pierwszego i drugiego klubu.

11. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji klubowej lepsze miejsce zajmie klub, którego zawodnik jest sklasyfikowany wyżej w klasyfikacji indywidualnej.

12.Klasyfikacja generalna klubowa jest sumą punktów z poszczególnych kategorii wiekowych /młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, poniżej 23 lat – orlik mężczyŸni, elita mężczyŸni, elita kobiety/  liczonychzgodnie z tabelą 2, zdobytych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej kategorii.

Tabela nr 2

Zajęte miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dalsze

Ilość punktujących zawodników 10 lub więcej

15

12

9

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

Ilość punktujących zawodników mniej niż 10

10

8

7

6

5

4

3

2

1

-

-

-

-

-

-

 

 

Wykaz wyścigów punktowanych do klasyfikacji MZKol na rok 2016 w kolarstwie górskim

 

1.      27.02. Mistrzostwa Małopolski w kolarstwie przełajowym – Stronie

2.      05.03. - Puchar Burmistrza Gminy Kęty

3.      17.04 Puchar Tarnowa #1 – nie punktuje junior młodszy i juniorka młodsza

4.      29.05 Puchar Szlaku Solnego #1 – Spytkowice - Mistrzostwa Małopolski

5.      05.06 PP MTB - Tuchów

6.      10.07 Puchar Szlaku Solnego # 2 PP MTB – Skomielna Biała

7.      21.08 Puchar Szlaku Solnego #4 Orawka – Mistrzostwa Polski LZS

8.      18.09 Puchar Szlaku Solnego # 5 - Rabka Zdrój – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

 

 

 Wykaz wyścigów punktowanych do klasyfikacji MZKol na rok 2016 w kolarstwie szosowym

 

1. 28.04 - 03.05 Karpacki WYścig Kurierów - orlik

2. 22.05 - Podhale Tour #1 start wspólny - Czarny Dunajec - masters

3. 27-29.05 - Wyścig etapowy juniorów w Dobczycach

4. 10-12.06 - Małopolski Wyścig Górski - orlik, elita

5. 29.06 - Mistrzostwa Małopolski na czas - Dwory

6. 02.07 - Puchar Burmistrza Gminy Kęty w Malcu - Mistrzostwa Małopolski ze startu wspólnego w kategoriach: młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, kobiety open, pozostałe kategorie punktują jak w wyścigach niemistrzowskich.

7. 03.07 - Podhale Tour #2 start wspólny- Rabka Zdrój - masters

8. 18.07 - Mini Tour de Pologne finał w Krakowie - młodzik

9. 24.07 - Podhale Tour #3 start wspólny - Raba Wyżna - masters

10.13.08 - Memoriał Henryka Łasaka w Suchej Beskidzkiej- orlik, elita

11. 28.08 - Podhale Tour#4 Spytkowice - masters

12. 30.08 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Dwójkami - Nowa Sarzyna

13. 31.08 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików ze startu wspólnego - Nowa Sarzyna

14. 17.09 Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka - Mistrzostwa Małopolski ze startu wspólnego w kategoriach: junior, orlik, elita i masters, pozostałe kategorie punktują jak w wyścigach niemistrzowskich.

 

 

 

KOLARSTWO SZOSOWE:: KOLARSTWO GÓRSKIE:: KOLARSTWO PRZEŁAJOWE:: BMX:: TRIAL:: KONTAKT
Powered by TCSOFT © All right reserved MZKOL ® 2018 - Liczba wyświetleń: 1053448