KOLARSTWO
SZOSOWE
KOLARSTWO
GÓRSKIE
KOLARSTWO
PRZEŁAJOWE
 
BMX
 
TRIAL
Login:
Hasło:
Zgubiłeś hasło?
Imię:
Adres e-mail:
 
www.mzkol.pl->challenge->regulamin

REGULAMIN CHALLENGU SPORTOWEGO MZKOL

Regulamin współzawodnictwa

klubów Małopolskiego Związku Kolarskiego na rok 2022

                       o Puchar Redakcji Sportowej TVP 3 Kraków

 

      1.W klasyfikacji Małopolskiego Związku Kolarskiego biorą udział zawodnicy posiadający licencję wystawioną na klub zarejestrowany w MZKol z opłaconą składką członkowską za rok 2022.

2.Współzawodnictwo prowadzi się w 6 dyscyplinach kolarstwa w następujących kategoriach:

- Szosa  -  M [E, O, J, JMł, Mł], K[E, J, JMł, Mł, Masters kat. 30-49 lat, kat. 50 lat i powyżej]

- MTB - M [E, O, J, JMł, Mł], K[E, J, JMł, Mł, Masters [kat. 30-39 lat, kat 40-49 lat, 50-59 lat, kat. 60 lat i powyżej]

      - Tor  -  M [E, O, J, JMł, Mł], K [E, J, JMł]

      - Trial rowerowy - M [E, J, JMł, Mł], K open

      - Zjazd - M [E, J], K [E, J]

      - BMX  - M [E, J], K [E, J]

      3.Do klasyfikacji liczą się punkty zdobyte w wyścigach nie mistrzowskich ujętych w wykazie wyścigów punktowanych zatwierdzonych przez Zarząd MZKol na 2022 r, gdzie punktuje 15 zawodników z Małopolski, przy czym zawodnikowi wybiera się 4 najlepsze starty. Dodatkowo liczą się punkty z Mistrzostw Małopolski, gdzie punktuje 20 zawodników z Małopolski. W wyścigach wieloetapowych punkty liczy się tylko za klasyfikację generalną jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

      Do klasyfikacji MTB do 4 najlepszych startów ujętych w wykazie MZKol zalicza się maksymalnie jeden przełaj. Dodatkowo liczą się Mistrzostwa Małopolski MTB wyścig terenowy i Mistrzostwa Małopolski przełajowe.

      Punkty nalicza się według tabeli 1.

 

Tabela nr 1

 

Lp

Rodzaj wyścigu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Wyścigi z kalendarza MZKol

12

10

8

7

6

5

4

3

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

2

Mistrzostwa Małopolski

24

20

16

14

12

10

8

7

6

5

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

 

Przykład: Zawodnik zajmuje w wyścigu 3 miejsce, ale jest pierwszy z Małopolski więc otrzymuje 12pkt.

Do klasyfikacji mogą być punktowane inne wyścigi zgłoszone w trakcie sezonu przez organizatorów pod warunkiem zatwierdzenia przez Zarząd MZKol i umieszczenia w Kalendarzu Imprez MZKol.

4. Klasyfikację Zjazd i BMX liczy się jako wyciąg z klasyfikacji  PZKol zawodników klubów zarejestrowanych w MZKol.

5. Jeżeli zawodnik startował w reprezentacji Kadry Polski w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub Pucharze Świata, a w tym samym czasie były rozgrywane Mistrzostwa Małopolski w tej samej dyscyplinie kolarstwa, to dolicza się temu zawodnikowi 12 pkt do klasyfikacji MZKol.

6. Do klasyfikacji MZKol dolicza się punkty z klasyfikacji PZKol za dany rok za wyjątkiem wszystkich kategorii masters. Jeśli nie ma w danej dyscyplinie klasyfikacji PZKol, zalicza się punkty z Pucharu Polski.

W przypadku klasyfikacji MTB dolicza się tylko punkty z klasyfikacji PZKol w MTB /bez przełaju/.

W kategorii młodzików dolicza się punkty za wyścig finałowy Mini Tour de Pologne, na zasadach pkt 3 wg tabeli 1, jak dla wyścigu z kalendarza MZKol.

W kategorii młodzików w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików punktuje się zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 / jak dla Mistrzostw Małopolski/.

Do klasyfikacji w kategorii Masters dolicza się punkty z Mistrzostw Polski masterów i Mistrzostw Świata zgodnie z tabelą 1, wiersz 2 /jak dla Mistrzostw Małopolski/, przy czym zawodnik otrzymuje punkty za miejsce jakie rzeczywiście zajął zgodne z komunikatem z Mistrzostw, pod warunkiem dostarczenia wyników przez zainteresowanych, do osoby prowadzącej daną klasyfikację.

7.W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji indywidualnej lepsze miejsce zajmie zawodnik, który jest wyżej sklasyfikowany w Mistrzostwach Małopolski ze wspólnego startu  w pierwszej kolejności, a na czas w drugiej, w MTB w wyścigu terenowym  w pierwszej kolejności, a drugiej w przełajach.

8.W przypadku startu zawodników w kategoriach łączonych do klasyfikacji MZKol kategorie będą rozdzielane, np. młodziczka jadąc w wyścigu razem z juniorką młodsza zajęła 3 miejsce, ale jest pierwsza z młodziczek to do klasyfikacji młodziczek zalicza się jej punkty za pierwsze miejsce, dotyczy to również kategorii masters.

9.Klasyfikacja klubowa w poszczególnych kategoriach wiekowych ( na przykład juniorów), jest sumą punktów z klasyfikacji indywidualnej, zdobytych przez wszystkich sklasyfikowanych zawodników danego klubu .

10.W przypadku zmiany barw klubowych w trakcie sezonu zawodnikowi zlicza się łączną ilość punktów zdobytą w barwach obu klubów, natomiast do klasyfikacji klubowej punkty zdobyte do momentu zmiany barw klubowych zalicza się pierwszemu klubowi, a po zmianie drugiemu klubowi.

Do klasyfikacji generalnej (określonej w punkcie 10) zawodnikowi rozdziela się punkty według  tabeli nr 2 po połowie dla pierwszego i drugiego klubu.

11. W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji klubowej lepsze miejsce zajmie klub, którego zawodnik jest sklasyfikowany wyżej w klasyfikacji indywidualnej.

12.Klasyfikacja generalna klubowa jest sumą punktów z poszczególnych kategorii wiekowych /młodzik, młodziczka, junior młodszy, juniorka młodsza, junior, juniorka, poniżej 23 lat - orlik mężczyźni, elita mężczyźni, elita kobiety/  liczonych zgodnie z tabelą 2, zdobytych przez trzech najwyżej sklasyfikowanych zawodników z danej kategorii.

 

Tabela nr 2

 

Zajęte miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

dalsze

Ilość punktujących zawodników 10 lub więcej

15

12

9

7

6

5

4

3

2

1

1

1

1

1

1

Ilość punktujących zawodników mniej niż 10

10

8

7

6

5

4

3

2

1

-

-

-

-

-

-

 

 

 

13.W przypadku równej ilości punktów w klasyfikacji generalnej kluby zostają sklasyfikowane na tej samej pozycji, a następne miejsce pomija się.

Przykład: dwa kluby zdobyły największą ilość punktów, po 80 pkt, to obydwa kluby zdobywają pierwsze miejsce, a drugie jest pominięte. Kolejny klub co do ilości zdobytych punktów otrzyma trzecie miejsce.

14. Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu jest wyłącznie upoważniony Prezes MZKol po zaciągnięciu opinii zainteresowanych Klubów i Zarządu MZKol.

 

 

KOLARSTWO SZOSOWE:: KOLARSTWO GÓRSKIE:: KOLARSTWO PRZEŁAJOWE:: BMX:: TRIAL:: KONTAKT
Powered by TCSOFT © All right reserved MZKOL ® 2022 - MAOPOLSKI ZWIZEK KOLARSKI Liczba wyswietlen: 1550364